logo
logo
acs

Air Clean System

Zadaniem programu ACS® jest całkowite pozbycie się powietrza atmosferycznego ze wszystkich podzespołów urządzenia. Największy nacisk położony jest na oczyszczenie układu pompy infuzyjnej aparatu. ACS© to jeden z najbardziej innowacyjnych systemów zabezpieczających, który został wykorzystany w aparaturze estetycznej.


Zastosowanie ACS® minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji pozabiegowych o blisko 84,6%.

Wypompowanie, pod dużym ciśnieniem, określonej liczby jednostek dwutlenku węgla, umożliwia precyzyjne pozbycie się powietrza zalegającego w urządzeniu. Funkcja ta gwarantuje sterylność oraz większe bezpieczeństwo całego zabiegu. Oznacza to, że Julié pozwoli Ci wykonać iniekcję dwutlenku węgla dopiero po dokładnym odpowietrzeniu całego układu aparatu, wtedy kiedy stężenie CO2 osiągnie pożądany poziom.